خنده های دوشیزه

هیچ وقت نفهمیدم اینجا برای خودم مینویسم....یا شما!!

باورم این نمیشود با تو نشسته این منم!

    کلافه شدم...بس به این فکر کردم که نقطه بذارم یا ویرگول؟!..نقطه یا ویرگول!؟! نقطه یا ویرگول؟ نقطه؟ ویرگول؟ آها ویرگول! نه نه!نقطه! اه!..نقطه یا ویرگول! .. |> آشناس..اینکه " ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 7 بازدید
خرداد 91
1 پست
بهمن 90
3 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
2 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
5 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
2 پست
اسفند 88
4 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
2 پست
آبان 88
4 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
5 پست
تیر 88
4 پست
خرداد 88
7 پست
اسفند 87
3 پست
بهمن 87
4 پست
دی 87
3 پست
آذر 87
5 پست
آبان 87
3 پست
مهر 87
3 پست
شهریور 87
5 پست
مرداد 87
4 پست
تیر 87
3 پست
خرداد 87
6 پست
اسفند 86
3 پست
بهمن 86
3 پست
دی 86
2 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
3 پست
مهر 86
4 پست
شهریور 86
3 پست
مرداد 86
2 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
2 پست
بهمن 85
2 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
3 پست
شهریور 85
2 پست
مرداد 85
2 پست
تیر 85
3 پست