خنده های دوشیزه

هیچ وقت نفهمیدم اینجا برای خودم مینویسم....یا شما!!

یا حی یا قیوم             بسه دیگه بیــــــــــــــــــــــــا           کاش که این فاصله را کم کنی            محنت این قافله را کم کنی دیگه ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 0 بازدید
خرداد 91
1 پست
بهمن 90
3 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
2 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
5 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
2 پست
اسفند 88
4 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
2 پست
آبان 88
4 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
5 پست
تیر 88
4 پست
خرداد 88
7 پست
اسفند 87
3 پست
بهمن 87
4 پست
دی 87
3 پست
آذر 87
5 پست
آبان 87
3 پست
مهر 87
3 پست
شهریور 87
5 پست
مرداد 87
4 پست
تیر 87
3 پست
خرداد 87
6 پست
اسفند 86
3 پست
بهمن 86
3 پست
دی 86
2 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
3 پست
مهر 86
4 پست
شهریور 86
3 پست
مرداد 86
2 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
2 پست
بهمن 85
2 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
3 پست
شهریور 85
2 پست
مرداد 85
2 پست
تیر 85
3 پست