گفتن من از تو....

 

در بطنم داری رشد میکنی بی آنکه پدرت را بشناسم. بی آزمایش خون شیرین میدانم سه هفته است توی دلمی،بی آنکه در آمونیوتی معلق باشی! پسر جان؛ دلم میخواهد بدانی پدرت آنقدر به فکر تو بود که با هیچ زنی برای وجود خارجی تو همبستر نشد! و حالا دور از چشم پدرت تو در تن منی بی آنکه مدیون پدرت باشم!

/ 3 نظر / 9 بازدید
هادی

درووووووووووووووووود خوبه بذار بزرگ و بزرگ تر بشه خوبه من از مادرش خیلی خوشم میاد چون این قدرت رو داره که... پدرشو که دیگه نگو ای ول داره چی میشه این بچه