.......

گاهی زندگی میکنم----گاهی خود کشی---

گاهی سوت میزنم----گاهی سکوت----

گاهی آدامس میجوم---گاه نان که بغض فرو دهم---

گاه شکر---گاهی شکایت---

گاهی پی قبله میگردم---گاه دنبال خودم---

گاهی به مُهر سجده میکنم--- گاه به تنم--- 

     ----         -----

/ 8 نظر / 8 بازدید
آيدا

تو نيمه راه زندگی...دل ما پر خونه.....من گم را تو ژيدا کن...ای خدا...به غربتم رحم کن........

علی

هرچه می دوم به انتهای خود نمی رسم مانده ام کجا - کجای کار اشتباه بود

قهقهه

دوچرخه تا زمانی که حرکت ميکنه متعادله وقتی از حرکت ايستاد اون وقت تعادلش رو از دست ميده و سقوط ميکنه.

حامد

سلام همسايه... اميد وارم ميون اين گاهی ها هميشه شاد باشی... يا حق

حامد

سلام سجده فقط به خدا... آپ كردم خوشحال ميشم بياي يا حق

امير

گاه من نيستم و او هست ... گاهی باز من نيستم و او هست