احوال تو

شهادتی که

 قبل از نماز...بعد از نماز....

میان نماز...

به وجود خدا می دهی

مرا به حالتی می برد میان خنده و گریه......

/ 10 نظر / 7 بازدید
امير

...

مهديس

متوجه کامنت شما نشدم مهربون ولی شما را لينک می کنم چون کوتاه و فوق العاده می نويسی

مهديس

اگر دوست داشتی و لينکمک کردي خبرم کن

فانوس

در نمـــازم خـــم ابروی تو در یاد آمد حالتی رفت که محراب به فریاد آمد

مهران

شاید هم بهانه ای میشه برای باور کردن بودن و نبود همون حس خنده و گریه