برای تولدت....

چقدر خوبه که تولد تو برابر شده با شب قدر ...

می تونم ازش بخوام تو همیشگی باشی...و می دونم رومو می گیره!

---

تنهایی تمام شدو ۲۳ سال دوری...

/ 4 نظر / 9 بازدید
امير

... کامنت اصلی باشه بعد از ۲۳ رمضان

فرشته

چه رسم قشنگيه تولد ... تولدش مبار ک

آيدا

۲۳ سال دوری..........................آروم گرفت.......