ترسم اینه دیر بفهمی..

 

حق با تو..تویی که پاسبانی..

منم حق دارم قد تمام احساسی که گردنت دارم..حق دارم به وسعت نسبتی که به تو دارم و هیچ وقت نذاشتم فقط اسمم باشه..دلم رو گذاشتم سوختی باشه برای چراغ رابطه ای که میخوام روشن بمونه!!!

مونده یه حق دیگه که گردن خودم دارم...این که شاید بتونم به تو بفهمونم من زالو نیستم..

|> عنوان ترانه ی "ترس" از امین ناسوتی

/ 1 نظر / 15 بازدید