برسون هر چی امیده!

 

ریسک یا دیوونگی؟...اسمش هر چی که باشه خودم انتخابش کردم!..صفری که زیر پام هست رو کاملن حس میکنم،چشمم به ١..٢..٣...خیره اس!

بعد شونه بالا انداختن هاتون..بعد تلخ شدن گوشم..بعد شنیدن دستایی که سفت کلاه رو سرتون رو چسبیده ،شدم علامت سوال!..رو به خیال بافی هام گفتم: اهوی تو میدونی با این جماعت میخوای چیکار کنی؟ ..جماعتی که قدرتشون،صبرشون،مسئولیتشون خیلی حد محدودی داره!شاید همینقدری که دستشونو صاف رو به جلو بگیرن و یه چرخ بزنن!شاید باید تو بغلشون حتمن باشی که قدرتی یا مسئولیتی داشته باشن!!غیر از این... . سوال سنگینیه!!لحظه ی سنگینی بود!..و با همه ی صراحتم اعلام میکنم نمیدونم میتونم دووم بیارم یا نه!..ولی خب تصمیم دارم و احساس میکنم هنوز میتونم!پرو پرو!تنها تنها!

|>  با همه ی دلم (هر چند تنگ که میشه کوچیک میشه)خوش باشین! :)

|> لازمه اعلام کنم من خر نیستم؟

/ 0 نظر / 8 بازدید