بگذرد این روزگار تلخ تر از زهر!

 

در خانه بمانید... حکومت اسلامی است!!!

برای اتفاق های شرم آور نمیشه گریه کرد!

فقط خواهشن نگید باختیم.گول خوردیم.گولمان زدند.اشتباه کردیم.ناامید شدیم.تحقیر شدیم.نگیم متاسفیم برای خودمون! من فکر میکنم وضع این طور نمی ماند.

|> این ها تا کجا؟ تا کی؟

 

 

/ 0 نظر / 9 بازدید