لحظاتی که دلم میخواهد جای آوریل بودم.

 

بهش گفتم : "بزرگتر که میشوی خوب بودن هی سختر میشود..باید مواظب روحت باشی..و سخت تر میشود وقتی که باید مواظب روح هایی که دوستشان داری باشی و سخت تر و سخت تر میشود وقتی باید مواظب روح هایی باشی که فقط روح اند و هیچ احساسی بهشان نداری..و همه چیز خیلی سخت تر و سخت تر و سخت تر میشود که دلت بخواهد روحت کمی ولگردی کند با همه ی عواقبش..اینجاست که فقط خوب بودن سخت نیست!"

 

پ.ن:آوریل از برادران دالتونهاست،همان که از همه رشید تر بود!!

/ 0 نظر / 15 بازدید