:)..

 

آقای میر حسین موسوی،به خاطر شریف بودنتان،به خاطر صبرتان..به خاطر سکوتتان که نشکست جز آن لحظه ی آخر  که عدالتی را پایمال دیدید،ممنونم!

ما..من..نیاز داریم به این آرامش نگاهتان !!

|> امیرانه

|> عبدالله شهبازی

|> آدمها را میشود از علایقشان شناخت و دوست داشت

|> نه این که از  این افشا شدن قند در دلم آب شودها!!نه!!..خیلی خجالت کشیدم!خیلی!!

/ 0 نظر / 7 بازدید