مینوشتم-مینویسم-خواهم نوشت

 

داشتم نطقی میکردم با خودم که بنویسمش اینجا دقت کردم یادم آمد رمقم را کشیده اند قبلن!احوال ملکتویمان خوبستا!!عرضم این است که توان جسمیمان در نقطه ی اکنون با کلی چانه زدن روی 3 ایستاده و هرآن در حال افول است!بعله!!!

فعلن.

/ 0 نظر / 17 بازدید