نویسندگان وبلاگ :

اسما،


اسما،


آرشیو وبلاگ :
خرداد ٩۱
بهمن ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
اردیبهشت ٩٠
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥


لینک دوستان :
کاکتوس های آیدا
شبانه های آقای دیوانه
طوفان خاموش ٍ اسما،
خوابهای آقای خاکستری
نی سی
اوتیدم
باغ بی برگی
نیلوفر و بودنش
رونوشت بدون اصل
عاشقانه ها
سایه ی هیچ _ من
مرثیه ای برای یک رویا
زیر و بم
قلب کویر
کافه کافکا

پشتیبانان سرویس :
لینکو گراف
پرشین وبلاگ
مطرح کردن مشکل فنی
قالب های تخصصی
طراح قالب

بازدید :

آمار وبلاگ :

rss feed

   ته تاریکی تکه خورشیدی دیدم..   

 

اوووممممم..

شاید باید بیشتر بگذرد از "سردمه"هایی که هر چه میپوشیدم گرمم نمیشد.

شاید زمان بیشتری لازم است تا دهان این حضار درونی بسته شود تا بتوانم در سکوت فکر کنم.

شاید وقتی گفتم" کمی کمرنگ میشوم،کم میشوم "برای همین بود که دلم میخواست نه در گوشم نه در دلم کسی جز خودم حرف نزند.

شاید وقت میخواهم تا باور کنم واقعا خسته نیستم و ستونم هنوز همان لبخند همیشگی ست.

وقت میخواهم تا باور کنم درونم کسی زندگی میکند که دروغ نمیگوید،و بیشتر وقت میخواهم که وقتی بیرحم و صادقانه حرف میزند بهش "حالم را بهم میزنی"نگویم و پلکهایم سنگین خواب نشود.

فقط پیام نده و نگو که ازم میترسی..بغض میکنم..

همه ی این شاید باید،باید شایدها را گفتم که بگویم نمیتوانم آنطور که دلم میخواهد حرف بزنم.

 

 

|> برای تو که "تهرانی"..برای تو که" اصفهان "رفته ای..برای تو که "ساوه "خستگی در میکنی، چقدر دلم میخواهد که برایتان عطر بهارنارنج ایمیل کنم.. 

|> شاید کمی بی حیایی و پروویی باشد اما از ته دلم که نه،از ته ته های وجودم خیلی دوست دارم چشم در چشم با یک فاصله ی ناچیز بهت بگم ازت ممنونم..کمک کن که ممنون بمونم.

|> عنوان از سهراب