نویسندگان وبلاگ :

اسما،


اسما،


آرشیو وبلاگ :
خرداد ٩۱
بهمن ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
اردیبهشت ٩٠
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥


لینک دوستان :
کاکتوس های آیدا
شبانه های آقای دیوانه
طوفان خاموش ٍ اسما،
خوابهای آقای خاکستری
نی سی
اوتیدم
باغ بی برگی
نیلوفر و بودنش
رونوشت بدون اصل
عاشقانه ها
سایه ی هیچ _ من
مرثیه ای برای یک رویا
زیر و بم
قلب کویر
کافه کافکا

پشتیبانان سرویس :
لینکو گراف
پرشین وبلاگ
مطرح کردن مشکل فنی
قالب های تخصصی
طراح قالب

بازدید :

آمار وبلاگ :

rss feed

   بی تو من میمیرم..بی خبر بگذاری گر از این بیشم!   

 

پاک کردم همه ی این پست رو...الا عنوانش...

دلم میخواهد داد بزنم..جیغ بزنم..از دست تو!!!!..اینقده دلت خره که خبر نمیده بهت چقدر دلم برات تنگ شده!! دلتنگی تو اونقدر سینه چاکی کرد که اون دلتنگی دیرینه چند میلیون ثانیه ای کم آورد پیشش!خری خب!!دلم برای تو که حسابی گاو شدی اینروزها تنگ نشده ها!!!دلم برای اونی تنگ شده که جرات نمیکنم دفترش رو باز کنم!..نای گریه ندارم..وگرنه اون دفتر رو از بر میکردم و مدام مثل آیات خدا که جلوی جن زده ها میخونن،میخوندم جلوت بلکه آدم شی!دلم میخواد این آینه کوفتیتو ازت بگیرم پرت کنم تو همون رود کوفتی که نزدیکته!دلم میخواد از دست تو روی شانه ی تو گریه کنم!دلم میخواد بهت لم بدم!اما بیشعوری..نمیفهمی..نمیبینی...وای چقدر خری تو!!!من یه چیزه بزرگ بدون تو کم دارم!!!فهمت رو کجا جا گذاشتی بیارمش!!خودت رو چطور؟کاش اسپند دود کرده بودیم..تقصیر خودمه که امروز فردا کردم....کجایی؟!