نویسندگان وبلاگ :

اسما،


اسما،


آرشیو وبلاگ :
خرداد ٩۱
بهمن ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
اردیبهشت ٩٠
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥


لینک دوستان :
کاکتوس های آیدا
شبانه های آقای دیوانه
طوفان خاموش ٍ اسما،
خوابهای آقای خاکستری
نی سی
اوتیدم
باغ بی برگی
نیلوفر و بودنش
رونوشت بدون اصل
عاشقانه ها
سایه ی هیچ _ من
مرثیه ای برای یک رویا
زیر و بم
قلب کویر
کافه کافکا

پشتیبانان سرویس :
لینکو گراف
پرشین وبلاگ
مطرح کردن مشکل فنی
قالب های تخصصی
طراح قالب

بازدید :

آمار وبلاگ :

rss feed

   به یاد آر ای عزیز خوب و خسته...   

 

هیچ چیز وحشتناکتر از این این نیست که همه چیز یادت بره!-دیوار همسایه سایه قرمز داره..این یعنی اینکه آسمون ابر قرمز داره..منتظر میمونم تا بیاد.-"تماشا داره رویاهای بیدار"-تو بی تقصیری تا وقتی که خودم بخوام،واسه همینه که از خودم میترسم نه از تو._اینکه چهار دانگ گوش میدی اما نمیفهمی..نمیشنوی اصلا خوب نیس..آدم شو!_خیل خب!!صبر کن!!_تا کی؟_چمیدونم تا وقتی دُرُس بشه!!میگم با این اوضاعی که راه انداختی میخوای چیکار کنی؟_چمیدونم..خوشمزه اس!!_اهوم منم میدونم..آخرش که چی دیوونه!!_چمیدونم!خفه شو میخوام ترانه بخونم."من کجای شب تو رو گم کردم و تنها شدم؟آخر کدوم سحر با بوسه ای پیدا شدم...این کدوم دل بازیه که زخمیه تنهایی؟این کدوم دل بازیه که زخمیه تنهاییه؟این کدوم دل بازیه که زخمیه تنهاییه؟_آبغوره نگیر حوصله ات رو ندارم..کسی هم نیس واسش لوس بشی!_حالا چی کار کنم؟_مگه نگفتی خفه شو؟من نمیدونم..ساکت!میخوام بخوابم!_منم اونقدر میخونم که نتونی بخوابی!"اشکای من گوله گوله میچکن رو ماهی تابه..همه دود میشن میسوزن شام من گریه کباب..اشکای من قطره قطره..میچکن رو کتابام..داره باز بارون میباره اول و آخر حرفام"_حالا کاش صدات خوب بود!!! _"اشکای من گوله گوله میچکن رو شمع روشن..روی مهتاب قدیمی میچکن رو سایه ی من..._ادامه اش؟بلد نیستی؟یادت رفت؟من بهت بگم؟نکنه خوابی؟خوابی اسماء؟چه زود خوابت برد..بهتر..تو دیوونه ای..شاید تو خواب معجزه ای شد و سر عقل اومدی!