نویسندگان وبلاگ :

اسما،


اسما،


آرشیو وبلاگ :
خرداد ٩۱
بهمن ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
اردیبهشت ٩٠
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥


لینک دوستان :
کاکتوس های آیدا
شبانه های آقای دیوانه
طوفان خاموش ٍ اسما،
خوابهای آقای خاکستری
نی سی
اوتیدم
باغ بی برگی
نیلوفر و بودنش
رونوشت بدون اصل
عاشقانه ها
سایه ی هیچ _ من
مرثیه ای برای یک رویا
زیر و بم
قلب کویر
کافه کافکا

پشتیبانان سرویس :
لینکو گراف
پرشین وبلاگ
مطرح کردن مشکل فنی
قالب های تخصصی
طراح قالب

بازدید :

آمار وبلاگ :

rss feed

   کمی بدهکار دل تنگی هایم شو..   

آئورا..

آئورا..کنارم بنشین میخواهم حرف بزنم،

---

آئورا،غم هایی هست که باید آنها را قدم بزنی،

غمهایی را باید دود کنی،فقط با سیگار،

بعضی غم ها را باید شست،گاهی با غسل مربوطه،

بعضی از غمها را باید خورد...با هر چیز قابل خوردنی ..تا پر شدن،

غمهایی هست که آنها را باید بخوابی،بعضی هاشان را تنها، بعضی هاشان را باید با کسی خوابید(بعضی از این نوع غم را باید با کسی که دوستش داری بخوابی،بعضی هاشان را با هر کس!)

تکراری ترین راه است گریه کردن غمها،آئورا..اما نه مثل همیشه که آرام گریه میکنی،صدای بلند باید،

آی-ی-ی!غمهایی را باید کار کنی..کار و کار و کار،

بعضی غم ها را باید کتک بخوری..زیر دست و پای هر کسی که شد،

عده ای از غمها را باید انگشت بزنی ته گلویت تا بالا بیاوری،

جارو زدن زن و مرد ندارد آئورا..بعضی غم ها را باید با جاروی دستی جارو زد..با خاک خانه بیرون میروند،

غم هایی هست که تخیلی اند،بودنشان را هیچ واقعیتی نمیتواند بر هم بزند،

یک جای بلند باید باشد که بعضی غم ها را جیغ بزنی،

رفتن،درمان بعضی غم هاست،آئورا کاش سفر می رفتی هر چند کوتاه،مقصدش مهم نیست،صدای هو هو یِ بادِ جاده کمک میکند بعضی غم ها را فراموش کنی،

بعضی غم ها را نمی شود خوابید باید بیدار ماند و مراقب بود..

گوش هایت را کمی بدهکار دل تنگی و دل واپسی ام کن!