نویسندگان وبلاگ :

اسما،


اسما،


آرشیو وبلاگ :
خرداد ٩۱
بهمن ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
اردیبهشت ٩٠
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥


لینک دوستان :
کاکتوس های آیدا
شبانه های آقای دیوانه
طوفان خاموش ٍ اسما،
خوابهای آقای خاکستری
نی سی
اوتیدم
باغ بی برگی
نیلوفر و بودنش
رونوشت بدون اصل
عاشقانه ها
سایه ی هیچ _ من
مرثیه ای برای یک رویا
زیر و بم
قلب کویر
کافه کافکا

پشتیبانان سرویس :
لینکو گراف
پرشین وبلاگ
مطرح کردن مشکل فنی
قالب های تخصصی
طراح قالب

بازدید :

آمار وبلاگ :

rss feed

   خیال لطیف!؟! :×   

 

هم بسترشان باید شد،بعضی غم ها!بعد از ظهر_ کاناپه جای خوبی بود برای هم بستری و مچاله گی!

از عصر تا همین حالا (۴:٣٨) صبح،ده بار به خودم گفتم بیا صادق باشیم و حرف بزنیم..و هر بار نفهمیدم چقدر صادق بودیم!!

دلم میخواست میان من و              تو کسی بی رحمانه صادق بود و حرف میزد.نیست!

نمیدانم تو یک خیال رمانتیکی یا یک حقیقت محض،که در چشم بسته ام می آیی و در گوش خوابم حرف میزنی!..این خواب،تو را "خیالِ عاشقانه ی ِخالی"میکند یا حقیقت بودنت را داد میزند!

از همان عصر تا همین حالا این را خوب میدانم که برای شادی بودنت تنهام..از این دلم میگیرد!