نویسندگان وبلاگ :

اسما،


اسما،


آرشیو وبلاگ :
خرداد ٩۱
بهمن ٩٠
امرداد ٩٠
تیر ٩٠
اردیبهشت ٩٠
دی ۸٩
آذر ۸٩
آبان ۸٩
شهریور ۸٩
امرداد ۸٩
فروردین ۸٩
اسفند ۸۸
بهمن ۸۸
دی ۸۸
آذر ۸۸
آبان ۸۸
مهر ۸۸
شهریور ۸۸
امرداد ۸۸
تیر ۸۸
خرداد ۸۸
اردیبهشت ۸۸
فروردین ۸۸
اسفند ۸٧
بهمن ۸٧
دی ۸٧
آذر ۸٧
آبان ۸٧
مهر ۸٧
شهریور ۸٧
امرداد ۸٧
تیر ۸٧
خرداد ۸٧
اردیبهشت ۸٧
فروردین ۸٧
اسفند ۸٦
بهمن ۸٦
دی ۸٦
آذر ۸٦
آبان ۸٦
مهر ۸٦
شهریور ۸٦
امرداد ۸٦
خرداد ۸٦
اردیبهشت ۸٦
فروردین ۸٦
اسفند ۸٥
بهمن ۸٥
دی ۸٥
آذر ۸٥
آبان ۸٥
مهر ۸٥
شهریور ۸٥
امرداد ۸٥
تیر ۸٥


لینک دوستان :
کاکتوس های آیدا
شبانه های آقای دیوانه
طوفان خاموش ٍ اسما،
خوابهای آقای خاکستری
نی سی
اوتیدم
باغ بی برگی
نیلوفر و بودنش
رونوشت بدون اصل
عاشقانه ها
سایه ی هیچ _ من
مرثیه ای برای یک رویا
زیر و بم
قلب کویر
کافه کافکا

پشتیبانان سرویس :
لینکو گراف
پرشین وبلاگ
مطرح کردن مشکل فنی
قالب های تخصصی
طراح قالب

بازدید :

آمار وبلاگ :

rss feed

   از این روزها که هوا رنگ کبودی تن ات شده!   

 

« تلفن رو که برداشتم گفت :کجا بودی وقتی که الله اکبر می گفتن و بچه ها رو میزدن!!»

: آن روزهای انتخابات سرود ِ "مام وطن"بین ما بود و روی لبهای ما,بعد از دروغ ِ پیروزی تان از جشن هاتان شنیدیم اش!دلمان سخت گرفت!!

موریانه شدید و رای مان را خوردید!

رنگ سبز و شال سبز مال ما بود..آویختید گردنتان!!

اما امشب "الله اکبر"مان که تنها اعتراضی بود که بعدش باتوم نبود را بی شرمانه با باتوم شما به زبان آوردید!

دلم روشن است که اینطور همه چیز برای شما نمی ماند ..فرقی نمیکند امروز یا یک فردای دور!

---

|> دارم فکر می کنم این جنگیدن و خواستن حق و اعتراض ات برای من و مایی که نمیشناسی با این نگرانی من برای تو که نمیشناسم ات رابطه مستقیم دارد! وقت و بی وقت بغض میکنم،دلم شور میزند برایتان!!!